ADSERVISTA – SERVICIU DE PUBLICITATE ONLINE DE TIP SEMANTIC BAZAT PE INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ

S.C. ZA Cloud SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Govora 16A, apt. 16, derulează începând cu data de 27.09.2017 proiectul ADSERVISTA – SERVICIU DE PUBLICITATE ONLINE DE TIP SEMANTIC BAZAT PE INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Cercetării și Inovării în calitate de Organism Intermediar (OIPOC) și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europen (MDRAPF) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC), Axa prioritată 1 – Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare (CDI) în Sprijinul Competitivității Economice și Dezvoltării Afacerior. Acțiune 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi
individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere, Tip proiect: Proiecte pentru întreprinderi inovatoare de tip start-up şi spin-off.

Valoarea totală a proiectului este de de 951.201,24 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 831.255,40 lei.

Proiectul se implementează în localitatea Cluj-Napoca pe o durată de 18 luni.

Obiectivele proiectului sunt:
Realizarea in 18 luni a unui model functional pentru platforma de publicitate online de tip semantic (semantic advertisting server) bazându­se pe algoritmi de Inteligență Artificială in scopul de a optimiza relatiile intre jucatorii pe piata de publicitate online, de a creste rezultatele colaborarii lor cu minim 20% si de a obtine rapoarte de conversie mai mari cu cel putin 25% pentru cumparatorii de publicitate.
– Realizarea modelului functional de platforma, testarea si dezvoltarea acestuia in minim 3
cicluri succesive, in urma feed-back- urilor de la testeri si de la clientii si partenerii atrasi pana
in luna a 15 a de implementare.
– Optimizarea tehnologiei in vederea obtinerii unor alocari rapide a reclamelor potrivite.
– Realizarea si dotarea unui laborator informatic cu echipamente si software pana in luna 4 de
proiect.
– Crearea unui colectiv multidisciplinar, competitiv la nivel European, capabil sa abordeze
probleme de interfata in domeniul informaticii si Inteligentei Artificiale (IA). In acest scop se
urmareste atragerea in proiect a unor tineri cercetatori cu expertiza stiintifica diversa, aflati la
inceput de cariera, doctoranzi sau viitori doctoranzi, alaturi de cercetatori experimentati care ii
pot indruma (si in cadrul programelor de doctorat), cercetatori din Universitatea Babes-Bolyai
din Cluj-Napoca cu experienta in participarea si coordonarea unor proiecte europene.
– Cresterea conversiei vizualizarilor in click-uri cu min 25% pana la sfarsitul implementarii.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin ProgramuL Operațional Competitivitate 2014-2020.

Date de contact

Nume persoană contact: Mihai Suciu
Funcție: Manager Proiect

Email: mihai.suciu@zettacloud.ro
Tel: 0723 175 635

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *